Kontakta oss

Google AdSense

Rutiner

Rutiner för uppstart, skötsel och rengöring av vagn

 

Vid start av vagnen!

 

·       OBS! Se till att stödbenen på vagnen är nedfällda innan personer vistas inne i vagnen.

 

·        Anslut strömkabel till uttag på utsidan. Det gör att all el fungerar.

 

·        Om korvkokeri ska användas, fyll på vatten i botten på värmeriet och sätt på. Det är en fördel att koka vattnet i vattenkokaren innan påfyllning, då får ni snabbare upp värmen i korvarna. Kontrollera efter en stund att önskad temperatur nåtts. Kan ta upp till 40minuter.

 

·        Sätt på gasolen på utsidan vagnen. Liten lucka på baksidan.

 

·        Starta upp grillen om denna ska användas.

 

·        Fyll på färskvatten i den VITA dunken. (Den svarta används till smutsvatten, dvs. från avloppet från diskbänken).

 

 

·        Sätt på vattenkranen/blandaren på diskbänken och kör tills det kommer vatten i kranen. Både på varm- och kallvattensidan.  Detta gör så att varmvattenberedaren fylls med vatten, denna får inte sättas på om den inte är fylld med vatten. (DEN GÅR VARM)!

 

 

·        Vrid på varmvattensberedaren. Finns under diskbänken. Liten röd lampa lyser när varmvattenberedaren är på.

 

·        Lås upp luckor på utsidan och fäll ned serveringsklaffarna.

 

·        Ljusspottarna tänds på dimmern i taket.

 

 

Vid avstängning av vagnen!

 

·        Stäng av gasol i skåpet på utsidan av vagnen.

 

·        Rengör grillen; grillgaller, brännargaller samt dropp plåt som sitter löst på undersidan av grillen.

 

·        Stäng av och rengör korvvärmeri. Diska ur behållare samt galler och lock.

 

·        På vintern eller vid frost MÅSTE varmvattenberedaren tömmas för vatten, annars fryser den sönder. Tömningen görs genom att ni skruvar ur den lilla kopparskruven i botten av varmvattenberedaren. Håll ett kärl under tills beredaren är tom.

 

·        Töm och stäng av vattenkokaren och kaffebryggaren. Diska samtliga delar till kaffebryggaren.

 

·        Töm ut eventuellt smutsvatten från diskho, det är den svarta plastdunken som står under diskbänken.

 

·        Torka av bänkar och övriga ytor i vagnen.

 

·        Töm eventuellt kylskåp och låt kylskåpsdörren stå öppen om vagnen ska stå stilla.

 

·        Kasta övriga sopor som eventuellt finns kvar i vagnen.

 

·        Skura av golv, serveringsluckor samt övriga invändiga ytor som blivit smutsiga.

 

·        Se till att hissa upp stödbenen innan vagnen dras iväg.

 

·        Lås ytterdörren. Om nyckel inte glider lätt så är inte dörren låst rätt. Ta INTE i med nyckeln, utan testa och vrid handtaget till höger. Se så att dörren är ordentligt stängd. Vagnen ska alltid vara låst när den inte är kopplad till bilen. Både luckor, dörr samt kopplingslås.

 

Share

Google AdSense