Kontakta oss

Google AdSense

Kontrakt

Vårt standard kontrakt ser ut ungefär såhär:

Vagnsnr:                Hyresvärd:               Hyresgäst:

 

§1 Hyresgästen hyr vagnen från xx till xx för priset 4995 kr/månaden ex. moms.

 

§2 I hyran ingår kylskåp, gasolgrill, PK10 gasolflaska, korvvärmeri, kaffebryggare och vattenkokare. Till vagnen finns extern elkabel, släpvagnslås, 2 st. vind och regn skydd. Allt detta ska finnas med vid återlämnandet av vagnen.

 

§3 Vagntransport. Vagnen hämtas av hyresgästen. Vagnen återlämnas av hyresgästen i Strömstad eller hämtas av Calmena AB enligt separat ök. Skulle vagnen inte lämnas i tid, då debiteras 10.000kr ex. moms, plus milersättning med 80kr/milen, 200kr/pr. timme och evt. andra resekostnader och vagnen kommer att hämtas av Calmena AB. 

 

§4 Städning. Vagnen slutstädas av hyresgästen enligt föreskrivna avisningar eller, Vagnen slutstädas av hyresvärden för, totalt 1.000kr ex. moms.

 

§5 Första månadshyran 4995kr Ex. moms betalas kontant vid överlämning av nycklarna till vagnen. Andra månadshyran betalas senast 5 dagar innan nästa månads start på Plusgiro 602095-2.  

 

§6 Gasolen betalas antingen med 100kr pr aktiv försäljningsdag eller återlämnas fylld.

 

§7 Ansvar för god funktion av vitala apparater såsom elströmbrytare, varmvattenberedare mm. åligger hyresvärden. Vagnen är försäkrad, men det utgår en självrisk på 10.000kr på hyresgästen vid skada. 

 

§8 Hyresgästen får inte, utan skriftligt tillstånd, utföra målning, påklistra dekaler, borra i vagnen eller utföra jämförliga åtgärder. 

 

 

§9 Hyresgästen får inte utan tillstånd upplåta eller överlåta hela eller delar av vagnen. Det åligger hyresgästen att hålla vagnen låst med monterade samt medföljande lås.

 

 

§10 Detta hyreskontrakt har upprättas i två likalydande exemplar, varav hyresvärden och hyresgästen har tagit var sitt. 

 

 

§11 hyresgästen har mottagit ....... nycklar till olika funktioner på vagnen.

 

Ort och datum

 

Hyresvärd………………………….        Hyresgäst……………………….…….

 

Share

Google AdSense